Förskollärare med två barn

Mindre barngrupper i förskolan

25 apr

Inte sedan 1992 har barngrupperna i förskolan varit så små som nu. Vår senaste statistik visar att det gick i genomsnitt 15,9 barn i en barngrupp 2016 jämfört med 16,7 barn 2015.

AKTUELLT I SKOLAN OCH FÖRSKOLAN

Nationella skolutvecklingsprogram

Skolverket erbjuder stöd till huvudmän, skolor och förskolor för att de ska kunna förbättra undervisningen. Stödet presenteras i form av insatser under ett eller flera av de åtta nationella skolutvecklingsprogrammen.

Besök Lärportalen

Här finns material speciellt anpassat för att utveckla undervisningen tillsammans med kollegor. Läs nyskrivna artiklar, se undervisningsfilmer och lyssna på intervjuer med forskare inom pedagogik och didaktik.

Sök statsbidrag

Med våra statsbidrag kan barn och elever få bättre förutsättningar att lära sig och nå målen. Skaffa överblick och framförhållning med statsbidragskalendern.

Sverige behöver fler fantastiska lärare!

Var med och forma nästa generation. Bli lärare. Inspireras av andra som delar med sig av sin kunskap och möt lärare som älskar sina jobb (via vår webbplats För det vidare). Sista anmälningsdag till lärarutbildningen är den 18 april.

Stöd för gymnasiearbetet

Planera, utveckla ert arbetssätt och se exempel på gymnasiearbeten på olika program.

Nyanlända elevers skolgång

Nyanlända elevers skolgång

Just nu tar skolorna emot många nyanlända elever. Det ställer krav på att det finns kunskap och en bra organisation hos skolhuvudmännen. För att underlätta det arbetet erbjuder vi stöd och rådgivning till lärare, rektorer och skolhuvudmän.

Följ nyanlända elevers språkutveckling i svenska

Nu finns ett nytt efterlängtat stöd för dig som undervisar nyanlända elever. Bedömningsstödet "Bygga svenska" ger stöd för att följa nyanlända elevers språkutveckling. Materialet finns i dagsläget för årskurserna 7-9 och kommer inom kort för årskurserna 1-3 och 4-6.

Gamla nationella prov

Här hittar du vår samlade information om nationella prov. Det finns även gamla nationella prov som elever kan bekanta sig med.

Ny avhandlingEntreprenörskap i skolan ett tecken på nya medborgarideal

En ny avhandling tar upp skolans roll i fostran av framtida entreprenörer. Fokus är på individens egen utveckling och ekonomi medan demokratiska medborgarideal får stå tillbaka.