Följ oss under digitala veckan

16 okt

Under veckan fokuserar vi på digital kompetens i våra sociala medier. Varje dag publiceras nytt material kring de olika aspekterna av digital kompetens samt det stöd som redan finns på området. Läs mer och ta chansen att fördjupa din digital kompetens.

AKTUELLT I SKOLAN OCH FÖRSKOLAN

Nationella skolutvecklingsprogram

Skolverket erbjuder stöd till huvudmän, skolor och förskolor för att de ska kunna förbättra undervisningen. Stödet presenteras i form av insatser under ett eller flera av de åtta nationella skolutvecklingsprogrammen.

Skolans digitalisering

Den digitala tekniken finns överallt i samhället. Från höstterminen 2017 finns nya skrivningar i läro-, kurs- och ämnesplaner om digital kompetens, läs om förändringarna och Skolverkets stöd.

Utveckla undervisningen och få inspiration

På vår lärportal finns material speciellt anpassat för att utveckla undervisningen tillsammans med kollegor. Läs nyskrivna artiklar, se undervisningsfilmer och lyssna på intervjuer med forskare inom pedagogik och didaktik.

De nio vanligaste myterna om gymnasievalet

Tillsammans med 25 ungdomar har vi identifierat nio vanliga myter om gymnasieskolan. Syftet med årets kampanj är att bemöta dem med fakta.

Sök statsbidrag

Med våra statsbidrag kan barn och elever få bättre förutsättningar att lära sig och nå målen. Skaffa överblick och framförhållning med statsbidragskalendern.

Sverige behöver fler fantastiska lärare!

Var med och forma nästa generation. Bli lärare. Inspireras av andra som delar med sig av sin kunskap och möt lärare som älskar sina jobb (via vår webbplats För det vidare).

Följ nyanlända elevers språkutveckling i svenska

Bygga svenska – ett bedömningsstöd för dig som undervisar nyanlända elever. Materialet hjälper dig att följa nyanlända elevers språkutveckling i årskurserna 1–9 i grundskolan samt i gymnasieskolans introduktionsprogram.

Heldag om språk-, läs- och skrivutveckling i förskolan

Är du förskollärare eller förskolechef och vill fördjupa dina kunskaper om barns språk-, läs- och skrivutveckling samt kollegialt lärande i förskolan? Vill du även få bättre koll på Läslyftet i förskolan? Anmäl dig till inspirationsdagarna senast den 16 oktober.

Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev

Skolverkets Nyhetsbrev speglas aktuella skolfrågor från förskola till vuxenutbildning. Du kan anpassa informationen i nyhetsbrevet genom att fylla vad du är intresserad av.

Mer forskning på Skolverket.se

Nu får du möjlighet att ta del av mer forskning inom skolområdet. Vi utökar bevakningen och förskolan är först ut bland de nya områdena. Därefter kommer digitalisering, flerspråkighet, samt ledarskap och organisation.

Nya publikationer

Läroplan för vuxenutbildningen (Reviderad 2017)

Denna upplaga har reviderats för att förtydliga vuxenutbildningens uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens.

På gång - Kalendarium

Utbildningar, konferenser och seminarier. Anmäl dig här.